Scroll Top

Polityka Prywatności

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWO-HANDLOWE „BUD-MAR” L. BOGUŃ M. BUKOWSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Łodzi, przy al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7A, lok. Pd 6, (94-042, Łódź), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000414775 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS), NIP: 7692219705, REGON: 101383170.
  2. Z Administratorem można skontaktować się listownie pod adresem PBUH „BUD-MAR” L. Boguń M.Bukowski, ul. Kościuszki 19a, 97-400 Bełchatów, mailowo pod adresem biuro@budmarbudownictwo.pl lub telefonicznie pod numerem 502902296. Odpowiemy na Państwa pytania i postaramy się wyjaśnić wszelkie wątpliwości.
  3. Państwa dane przetwarzamy, ponieważ skierowano do nas zapytanie drogą telefoniczną, e-mailową lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej – wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie, ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes lub złożenia Państwu oferty, jeśli poprosili nas Państwo o jej złożenie – w celu podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy.
  4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. W przypadku wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, zaprzestaniemy ich przetwarzania, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych.
  6. Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
  7. Nie będziemy sprzedawać Państwa danych ani udostępniać ich innym administratorom.
  8. Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie nasi upoważnieni pracownicy, a także podwykonawcy, jeśli będzie to niezbędne w związku z Państwa zapytaniem.
  9. Nie będziemy przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
  10. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane w związku z Państwa zapytaniem do momentu otrzymania Państwa sprzeciwu lub przez cały czas, przez który będziemy rozpatrywać Państwa zapytanie, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Państwa zapytania.

Korzystanie ze strony:

Serwis przestrzega poszanowania prywatności.

Korzystający z zasobów pozostają cały czas anonimowi, do chwili, kiedy sami zdecydują się ujawnić swoje dane.

Każdy użytkownik może w każdej chwili wypisać się z listy subskrybentów oraz zmodyfikować swoje dane.

Polityka cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest PBUH „BUD-MAR” L. BOGUŃ, M. BUKOWSKI SP. J. , al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7A lok Pd 6, 94-042 Łódź.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.